Canada   |   Australië   |   Projecten   |   Partners   |   Links   |   Contact

Canada

Geografie

Canada is in oppervlakte het een na grootste land ter wereld. Het is ongeveer 6.500 km breed en 4.600 km lang. Het strekt daarmee van ver boven de poolcirkel tot dezelfde breedtegraad als bijvoorbeeld Barcelona en is ongeveer 360 keer zo groot als Nederland. Het land heeft vele duizenden meren, uitgestrekte prairies, onbewoonde Arctische landschappen en de imposante Rocky Mountains in de westelijke provincies Alberta en British Columbia.
Canada beschikt over de op een na grootste olievoorraad ter wereld. Verder is het land rijk aan andere natuurlijke bronnen zoals ijzererts, nikkel, zink, koper, goud, lood, diamanten, zilver, vis, hout, kolen en gas. Kortom, Canada is hierdoor bijna geheel onafhankelijk van de toevoer van andere landen. Ongeveer driekwart van de beroepsbevolking is werkzaam in de dienstensector die daarmee verreweg de belangrijkste economische factor is. Bosbouw, mijnbouw en visserij zijn eveneens belangrijke bronnen van inkomsten. Landbouw is vooral van belang in de prairies en delen van Ontario.

Demografie

Met een bevolkingsdichtheid van 3,37 inwoners per km2 (Nederland = 398 inwoners per km2) is Canada een van de dunst bevolkte gebieden ter wereld. De meeste van de bijna 34 miljoen inwoners wonen in een strook van 200 kilometer langs de grens met de Verenigde Staten. De eerste grote groepen immigranten uit Europa waren Engelstaligen en Franstaligen. Dit zijn daarom ook de twee officiële talen van Canada, hoewel verreweg de meeste Franstaligen in de oostelijke provincie Quebec wonen.

Canadese economie

Canada heeft een hoog ontwikkelde industriële markteconomie, die sterk op de export is gericht en nauw verbonden is met de economie van de Verenigde Staten. Met een bruto nationaal product (bnp) per hoofd van de bevolking van $43.100 (2013) behoort Canada tot de welvarendste landen ter wereld. In nog geen halve eeuw tijd heeft Canada zich omgevormd van een overwegend van landbouw, bosexploitatie en pelshandel afhankelijk land tot een van de belangrijkste industrielanden ter wereld. Daar komt nog bij dat veel hulpbronnen en bodemschatten nog niet zijn ontsloten.

Het merendeel van de Canadese economische bedrijvigheid treft men, evenals de bevolking, aan in een strook van 160 kilometer breedte langs de grens met de Verenigde Staten. De industrie is vooral geconcentreerd in de centraal gelegen provincies Ontario en Québec en in de westelijke provincies British Columbia en Alberta. De provincie Ontario is het centrum van de Canadese economie door de grote industriële concentratie en de grote landbouwsector, terwijl Toronto het financiële centrum van Canada is. De Atlantische provincies zijn vooral georiënteerd op visserij en landbouw, Saskatchewan en Manitoba zijn vooral georiënteerd op de landbouw. 

Ca. 45% van Canada is met bossen bedekt (400 miljoen ha), die van de oost- tot de westkust een ca. 1000 tot 2000 km brede gordel vormen. Dit is 10% van de bossen op deze aarde. Dit enorme areaal bestaat voornamelijk uit verschillende soorten naaldhout en is voor ca. 70% exploiteerbaar. Canada is de grootste exporteur van hout en houtproducten. De bosbouwsector en biedt werk aan ca. 35.000 mensen. De Canadese overheid en de Bank of Canada voeren al jaren een krap monetair beleid, gericht op het bevorderen van de prijsstabiliteit en het onder controle houden van de inflatie. Door de lage en stabiele inflatie weet men de geldwaarde te behouden, wat tot het toenemen van de levensstandaard leidt.
Wat een nationaal economisch beleid ook enigszins in de weg staat, vormt de grote mate van zelfstandigheid van de afzonderlijke provincies, die bevoegdheden bezitten op het gebied van loon- en prijsontwikkeling en belastingheffing. Van de beroepsbevolking is in 2014 ongeveer 70% werkzaam in de dienstensector, 28,3% in de industrie, en nog maar 1,7 procent in agrarische sector. 

Links